Ursprungliga författningar: 2014

450/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
449/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
448/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Lundo och Tarvasjoki kommuner
447/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Björneborg stad och Lavia kommun
446/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kurikka stad och Jalasjärvi kommun samt om förkastande av en framställning om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun
445/2014
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
444/2014
Statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon
443/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
442/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
441/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Saimen
440/2014
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
439/2014
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
438/2014
Lag om ändring av mentalvårdslagen
437/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors
436/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om Landsbygdsverket
435/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
434/2014
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
433/2014
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om farkostregistret
432/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser
431/2014
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen
430/2014
Lag om ändring av 28 § i tullagen
429/2014
Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen
428/2014
Lag om ändring av 31 § i lagen om bekämpning av oljeskador
427/2014
Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
426/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
425/2014
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
424/2014
Lag om farkostregistret
423/2014
Lag om ändring av 7 och 10 § i lagen om statsbudgeten
422/2014
Lag om ändring av utlänningslagen
421/2014
Lag om ändring av 34 § i lagen om konsulära tjänster
420/2014
Lag om notarius publicus
419/2014
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen
418/2014
Statsrådets förordning om biocidprodukter
417/2014
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
416/2014
Valordning för kyrkan
415/2014
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
414/2014
Lag om ändring av kyrkolagen
413/2014
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
412/2014
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
411/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
410/2014
Lag om ändring av avfallslagen
409/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR)
408/2014
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
407/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
406/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
405/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Niue om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
404/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1, II-2, och III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt av ändringar i tillägget i den bilagan, ändringar i FSS-koden som anknyter till konventionen, ändringar i 1978 års protokoll till konventionen, ändringar i 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention
403/2014
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2013
402/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp
401/2014
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska medlemmar till Europaparlamentet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.