Ursprungliga författningar: 2014

600/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2014–2015
599/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2014–2015
598/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 748/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan.
597/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 747/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan och om upphävande av förordningarna (EG) nr 131/2004 och (EG) nr 1184/2005.
596/2014
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om språkkunskaper som krävs av personalen vid vissa magistrater
595/2014
Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
594/2014
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
593/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
592/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
591/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Azerbajdzjan om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
590/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning
589/2014
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
588/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi
587/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2014–2015
586/2014
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer
585/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna
584/2014
Lag om ändring av 42 och 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
583/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
582/2014
Lag om ändring av 14 § i lagen om måttenheter och mätnormalsystem
581/2014
Lag om upphävande av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och lagen om Geodetiska institutet
580/2014
Lag om ändring av lagen om Lantmäteriverket
579/2014
Lag om ändring av 26 § i miljöskyddslagen
578/2014
Lag om ändring av 17 § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
577/2014
Lag om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
576/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om bekämpning av skogsskador
575/2014
Lag om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
574/2014
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
573/2014
Lag om ändring av 3 och 4 § i viltförvaltningslagen
572/2014
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
571/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
570/2014
Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen
569/2014
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
568/2014
Lag om ändring av 11 § i skoltlagen
567/2014
Lag om ändring av 12 § i skogslagen
566/2014
Lag om ändring av lagen om mätning av virke
565/2014
Lag om ändring av 15 § i foderlagen
564/2014
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
563/2014
Lag om ändring av 2 § i statistiklagen
562/2014
Lag om livsmedels- och naturresursstatistik
561/2014
Lag om Naturresursinstitutet
560/2014
Lag om ändring av 32 § i konsumentsäkerhetslagen
559/2014
Lag om ändring av 71 § i livsmedelslagen
558/2014
Lag om ändring av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
557/2014
Lag om ändring av 48 kap. 1 och 3 § i strafflagen
556/2014
Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden
555/2014
Lag om ändring av 5 a § i marktäktslagen
554/2014
Lag om ändring av 5 § i kemikalielagen
553/2014
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
552/2014
Lag om ändring av 2 § i havsskyddslagen
551/2014
Lag om ändring av 23 § i gentekniklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.