Ursprungliga författningar: 2014

650/2014
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten
649/2014
Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
648/2014
Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder
647/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
646/2014
Lag om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen
645/2014
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
644/2014
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
643/2014
Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
642/2014
Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner
641/2014
Lag om ändring av 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
640/2014
Lag om ändring av 28 § i lagen om penninginsamlingar
639/2014
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
638/2014
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
637/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab
636/2014
Lag om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
635/2014
Lag om ändring av 22 § i konkurrenslagen
634/2014
Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar
633/2014
Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
632/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
631/2014
Lag om ändring av 37 § i betaltjänstlagen
630/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant
629/2014
Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
628/2014
Lag om ändring av 26 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen
627/2014
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
626/2014
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
625/2014
Lag om ändring av 2 kap. 18 § och 8 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
624/2014
Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 2 kap. 12 § i lagen om handel med finansiella instrument
623/2014
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
622/2014
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
621/2014
Lag om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar
620/2014
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanksverksamhet
619/2014
Lag om ändring av 26 § i lagen om Finlands Bank
618/2014
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
617/2014
Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
616/2014
Lag om ändring av lagen om en sammansluning av inlåningsbanker
615/2014
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
614/2014
Lag om ändring av sparbankslagen
613/2014
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
612/2014
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
611/2014
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
610/2014
Kreditinstitutslag
609/2014
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
608/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Schweiz om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
607/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
606/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken
605/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende
604/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina
603/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
602/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2014–2015
601/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2014–2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.