Ursprungliga författningar: 2014

900/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 7 § i lagen om garantipension
899/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av folkpensionslagen
898/2014
Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen
897/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
896/2014
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner
895/2014
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
894/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
893/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
892/2014
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
891/2014
Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
890/2014
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
889/2014
Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
888/2014
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
887/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
886/2014
Lag om ändring av 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
885/2014
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
884/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
883/2014
Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
882/2014
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
881/2014
Lag om ändring av livsmedelslagen
880/2014
Lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen
879/2014
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
878/2014
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
877/2014
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
876/2014
Lag om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet
875/2014
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
874/2014
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
873/2014
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
872/2014
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
871/2014
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
870/2014
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
869/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex
868/2014
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
867/2014
Lag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner
866/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområdena 25–28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter
865/2014
Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen
864/2014
Luftfartslag
863/2014
Finansministeriets förordning om administrativa och andra motsvarande områdesindelningar som ska registreras i befolkningsdatasystemet
862/2014
Lag om ändring av 13 § i fastighetsskattelagen
861/2014
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
860/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
859/2014
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
858/2014
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
857/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar
856/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014
855/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter
854/2014
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2014
853/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
852/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
851/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.