1453/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 7 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster (1069/2012) som följer:

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och den gäller till och med den 28 februari 2015.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 

  Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Leena Arpiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.