1451/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009), sådant det lyder i lag 1172/2014:

1 §
Precisering av utbildningsansvaret

I bilagan till denna förordning finns bestämmelser om de områden, inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen inom det humanistiska, det pedagogiska, det naturvetenskapliga, det samhällsvetenskapliga och det tekniska utbildningsområdet samt bestämmelser om fördelningen av utbildningsansvaret för lärarutbildningen inom det pedagogiska utbildningsområdet.

2 §
Ordnande av studier i undervisningsämnena i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen

Ett universitet ska i de läroämnen som fastställs i timfördelningen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ordna studier i undervisningsämnena inom de utbildningsområden och områden, där universitetet har utbildningsansvar enligt statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004) eller enligt bilagan till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar och om specialiseringsutbildningar (568/2005).

  Helsingfors den 30 december 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER DE OMRÅDEN INOM VILKA UNIVERSITETEN ORDNAR UTBILDNING SOM LEDER TILL LÄGRE OCH HÖGRE HÖGSKOLEEXAMEN PÅ DET HUMANISTISKA, DET PEDAGOGISKA, DET NATURVETENSKAPLIGA, DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OCH DET TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET SAMT ÖVER FÖRDELNINGEN AV UTBILDNINGSANSVARET FÖR LÄRARUTBILDNINGEN MELLAN UNIVERSITETEN

Förkortningar av universitetens namn:

AU          Aalto-universitetet
HU Helsingfors universitet
HU (SSKH) Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
JU Jyväskylä universitet
LU Lapplands universitet
TTU Tammerfors tekniska universitet
TU Tammerfors universitet
UU Uleåborgs universitet
VTU Villmanstrands tekniska universitet
VU Vasa universitet
ÅA  Åbo Akademi
ÅU Åbo universitet
ÖFU Östra Finlands universitet

HUMANISTISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det humanistiska utbildningsområdet

Filosofi              HU, TU, ÅA
Litteratur HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Historia HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik JU
Religionsvetenskap  HU, ÅU, ÅA
Finska och därmed besläktade språk HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Nordiska språk  HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Engelska  HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Tyska HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Franska och övriga romanska språk  HU, JU, TU, ÅU, ÅA
Spanska HU, ÅU
Italienska HU, ÅU
Slaviska språk HU, ÖFU, JU, TU, ÅU, ÅA
Baltiska språk HU
Klassiska språk  HU, JU, ÅU
Utomeuropeiska språk HU
Romani HU
Samiska UU
Teckenspråk JU
Logopedi HU, UU, TU, ÅU, ÅA

PEDAGOGISKA UTBILDNINGSOMRÅDET OCH LÄRARUTBILDNINGEN

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det pedagogiska utbildningsområdet

Pedagogik  HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Specialpedagogik  HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Hushållsvetenskap HU, ÖFU, ÅA
Slöjdvetenskap  HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik UU

Förteckning över fördelningen av utbildningsansvaret för lärarutbildningen på det pedagogiska utbildningsområdet

Barnträdgårdslärarutbildning HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Klasslärarutbildning HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärarei huslig ekonomi  HU, ÖFU, ÅA
Utbildning för ämneslärarei handarbete  HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i musik UU
Speciallärarutbildning  HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Studiehandledarutbildning ÖFU, JU, ÅA
Pedagogiska studier för lärare  HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Svenskspråkig yrkespedagogisklärarutbildningÅA

NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det naturvetenskapliga utbildningsområdet

Biovetenskap HU, ÖFU, JU, UU, TU*, ÅU, ÅA
Kemi och fysikalisk vetenskap HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Geovetenskap HU, ÖFU, UU, ÅU, ÅA
Matematik och statistik HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Datavetenskap HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA

* Tammerfors universitet har dock inte i 3 § avsett ansvar att ordna utbildning i biovetenskap.

TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det tekniska utbildningsområdet

Arkitektur  AU, UU, TTU
Bioteknik AU, TTU, ÅU
Energiteknik  AU, VTU, TTU, VU
Kemi- och processteknik AU, VTU, TTU, UU, ÅA
Maskinteknik  AU, VTU, UU, TTU
Landskapsarkitektur AU
Materialteknik AU, TTU
Byggnads- och samhällsteknik AU, TTU
Elektro- och automationsteknik AU, VTU, UU, TTU, VU
Teknisk-naturvetenskapliga området  AU, VTU, TTU*
Data- och kommunikationsteknik  AU, VTU, UU, TTU, ÅU, VU, ÅA
Produktionsekonomi  AU, VTU, UU, TTU
Miljöteknik AU, VTU, UU, TTU

* Tammerfors tekniska universitet har dessutom i 3 § avsett ansvar att ordna utbildning i matematik, fysik och kemi.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet

Filosofi HU, JU, ÅU
Socialt arbete  HU, HU (SSKH), ÖFU, JU, LU, TU, ÅU

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.