1445/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 14 § 6 punkten och 15 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordningarna 1021/2007, 905/2009 och 1575/2011 samt i sin finska språkdräkt i förordning 882/2013, samt

fogas till 14 § en ny 7 punkt som följer:

14 §
Justitieministeriets ansvarsområde

Till justitieministeriets ansvarsområde hör:


6) landskapet Ålands självstyrelse och samernas kulturella autonomi,

7) jämlikhet och främjande av goda etniska relationer.

15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,

2) invandring, internationellt skydd och återvandring,

3) finskt medborgarskap,

4) räddningsväsendet,

5) nödcentralsverksamheten,

6) gränssäkerhet och sjöräddningstjänst,

7) nationell beredskap inom civil krishantering,

8) gemensam beredskap inom regionförvaltningen vid undantagsförhållanden och störningssituationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.