1427/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 8 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 8 § som följer:

8 §
Kommunmedlemmarnas jakträtt på statens områden

Var och en som har sin hemkommun enligt 2 § i lagen om hemkommun (201/1994) i en kommun som hör till landskapet Lappland eller landskapet Kajanaland eller i Kuusamo, Pudasjärvi eller Taivalkoski kommun, enligt den indelning som gällde den 31 december 2014, har rätt att i sin hemkommun jaga på områden som tillhör staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 194/2014
JsUB 22/2014
RSv 220/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.