1420/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 9 § 1 mom. 12 punkten som följer:

9 §
Pensionsinkomsters inverkan på garantipensionen

Från garantipensionens fulla belopp eller det belopp som beräknats enligt 8 § 2 eller 3 mom. avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande (årsinkomst):


12) statens extra journalistpension, extra pension för idrottsutövare och extra konstnärspension samt statens familjepension,Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. 

RP 137/2014
ShUB 28/2014
KuUU 10/2014
RSv 201/2014

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.