1417/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 18 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1013/2005, som följer:

18 §
Finansiering

Anordnare av yrkesinriktad tilläggsutbildning kan beviljas utvecklingsunderstöd inom ramen för de anslag som tagits in i statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014
KuUB 15/2014
GrUU 44/2014
RSv 213/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.