1407/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 d §, sådana de lyder i lag 1253/2013, och

fogas till lagen temporärt en ny 12 e § som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 67,39 procent, kommunernas utdelning 30,34 procent och församlingarnas utdelning 2,27 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 93,04 procent och församlingarnas andel 6,96 procent.

12 d §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2015

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens utdelning är 60,35 procent, kommunernas utdelning 36,87 procent och församlingarnas utdelning 2,78 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,99 procent och församlingarnas andel 7,01 procent.

12 e §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2016

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2016 så att statens utdelning är 66,77 procent, kommunernas utdelning 30,92 procent och församlingarnas utdelning 2,31 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 93,05 procent och församlingarnas andel 6,95 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 12 d § tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2015.

Lagens 12 e § gäller till och med den 31 december 2016 och tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2016.

RP 180/2014
FiUB 36/2014
RSv 221/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.