1386/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen (1336/2004) 2 kap. 3 a § 2 mom., sådant det lyder i förordning 692/2009, som följer:

2 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för tandvård

3 a §
Taxa för munhygienistarvoden

En sådan granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd som utförs av en munhygienist ersätts en gång vartannat kalenderår.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.