1368/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om upphävande av 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1049/2013.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 198/2014
GrUU 38/2014
AjUB 10/2014
RSv 207/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.