1359/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 2 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 2 § 1 mom. 2 punkten som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag bestäms det i


2) lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) om det nationella stöd till sektorn för biodlingsprodukter, det stöd till sockerbetsodlare och det nationella stöd till vissa sektorer i Finland som avses i marknadsordningsförordningen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 140/2014
JsUB 24/2014
RSv 229/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.