1345/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 17 § 2 mom. 2 punkten som följer:

17 §
Öppenhet vid kameraövervakning

Arbetsgivaren har utan hinder av 1 mom. 4 punkten och 21 § rätt att använda upptagningarna för att


2) utreda och bevisa trakasserier som avses i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), trakasserier som avses i 14 § i diskrimineringslagen (1325/2014) eller trakasserier och osakligt bemötande som avses i arbetarskyddslagen (738/2002), om arbetsgivaren har grundad anledning att misstänka att arbetstagaren gjort sig skyldig till trakasserier eller osakligt bemötande, ellerOm ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 19/2014
RP 111/2014
AjUB 11/2014
RSv 223/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.