1306/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 10 § och

ändras 3 § 3 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) inkomstrelaterad servicesedel en servicesedel vars värde bestäms på grundval av klientens fortlöpande och regelbundna inkomster enligt vad kommunen bestämmer eller beror på att klientens inkomster beaktas enligt 10 a—10 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992),Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014
ShUB 27/2014
RSv 195/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.