1242/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (1064/2014):

1 §

Lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (1064/2014) träder i kraft den 1 januari 2015.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.