1226/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om upphävande av 29 b § i gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i gymnasielagen (629/1998) 29 b §, sådan den lyder i lag 509/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 213/2014
ShUB 22/2014
RSv 180/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.