1181/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 2 kap. 6 § i förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 6 § i förundersökningslagen (805/2011) ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Vilka som deltar i förundersökning

6 §
Biträde och stödperson

I fråga om rätten att anlita ett biträde vid förundersökningen, en framställning till domstolen om att ett biträde eller en stödperson ska förordnas samt biträdets behörighet när det gäller någon annan person som har varit föremål för ett koppleribrott som avses i 20 kap. 9 eller 9 a § i strafflagen (39/1889) än en målsägande tillämpas 4 kap. 10 § i denna lag. I fråga om rätten för ett biträde och en stödperson för en sådan person att vara närvarande när huvudmannen förhörs tillämpas vad som i 7 kap. 12 § föreskrivs om en parts biträde och den som förordnats till stödperson för en målsägande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 103/2014
LaUB 15/2014
RSv 189/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.