1160/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jägarexamen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), sådant det lyder i lag 160/2011:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om jägar-examen.

2 §
Ämnen för jägarexamen

I jägarexamen testas examinandens förtrogenhet i följande ämnen:

1) jaktsäkerhet,

2) jaktlagstiftning,

3) artkännedom,

4) etisk och hållbar jakt,

5) vapen och patroner vid jakt,

6) fångstredskap och fångstmetoder,

7) viltvård och viltekologi,

8) hantering av bytet.

3 §
Frågor i jägarexamen och godkännande av examen

Jägarexamen omfattar 60 flervalsfrågor som utarbetats av Finlands viltcentral. För godkänd prestation får högst 6 frågor vara fel besvarade. En fråga kan lämnas obedömd om det rätta svaret har blivit ett annat efter det att frågan utarbetades.

Provet ska underkännas om examinanden använder andra hjälpmedel än sådana som anknyter till bevisliga begränsningar, aktivt inhämtar svaret från andra examinander eller stör andra examinander.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.