1149/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (829/2012) 4 § som följer:

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av februari 2015. Förordningen tillämpas på prestationer som beställts efter förordningens ikraftträdande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 16 december 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Konsultativ tjänsteman
Henri Helo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.