1117/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Finansministeriets beslut om ändring av 1 § i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 1 § 1 punkten underpunkt c i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006) som följer:

1 §
Produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandlig

Följande produkter och tjänster som avses i 1 § i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006) anskaffas genom samordnad upphandling:

1) Elektricitet, bränslen och oljeprodukter


c) tungoljor och produkter av dessa, särskilt gasoljor och brännoljorDetta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Hannu Koivurinta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.