1113/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan och med stöd av lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten:

1 §

Den i London den 10 oktober 2008 genom beslut MEPC.176(58) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön antagna reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll (FördrS 51/1983) till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt de ändringar som införts i bilagan i London den 26 mars 2010 genom kommitténs beslut MEPC.190(60) och i London den 15 april 2011 genom kommitténs beslut MEPC.202(62) och MEPC.203(62) träder i kraft den 1 januari 2015 såsom därom har avtalats.

Den reviderade bilagan VI och de ändringar som senare införts i den har godkänts av riksdagen den 21 november 2014 och av republikens president den 28 november 2014.

2 §

De bestämmelser i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den som hör till området för lagstiftningen (997/2014) träder i kraft den 1 januari 2015.  Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

Lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (998/2014) träder i kraft den 1 januari 2015.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 104/2014)

Helsingfors den 11 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Lolan Eriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.