1092/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) en ny 8 a § som följer:

8 a §

Vad som bestäms ovan i 8 § 1 mom. om sådan skattefrihet som avses i 70 § 1 mom. 1 och 2 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas inte då en tidning eller tidskrift som utkommer en gång i veckan eller mer sällan transporteras från landskapet Åland till någon annan del av landet. På försäljningen betalas dock inte skatt till den del skatt ska betalas på import av tidningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt har uppkommit efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 53/2014
FiUB 20/2014
RSv 150/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.