1083/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva (705/2012) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas på de fall där skattskyldigheten har inträtt den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Om en gåva enligt 16 § 1 mom. som givits innan lagen träder i kraft läggs till boets tillgångar när arvsbeskattning verkställs efter en person som avlidit under åren 2013 och 2014, ska det belopp som dras av från arvsskatten beräknas enligt skatteskalorna i 19 a § i denna lag, förutsatt att beloppet är större än den gåvoskatt som betalts tidigare.

Om en gåva som erhållits under åren 2010—2012 ska beaktas när gåvoskatten bestäms för en gåva som erhållits av samma givare under åren 2013 och 2014, ska det belopp som dras av från gåvoskatten för gåvornas sammanlagda belopp beräknas enligt skatteskalorna i 19 a § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 123/2014
FiUB 21/2014
RSv 162/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.