1071/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om statens pensionsfond (1297/2006), sådan paragrafen lyder i lag 1043/2013, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Utgifter och tillväxt

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. överförs år 2015 från fonden till statsbudgeten ett belopp som beräknas enligt 1 mom. utökat med högst 500 miljoner euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till utgången av år 2015.

RP 134/2014
FiUB 24/2014
RSv 164/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.