1050/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1049/2013) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkt, 5 kap. 6 § och 7 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2015. Lagens 5 kap. 7 § 1 mom. tillämpas på personer vars företagsverksamhet har upphört efter det att bestämmelsen har trätt i kraft. Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. gäller till utgången av 2015.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 223/2014
ShUB 25/2014
RSv 188/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.