1032/2014

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013) bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2014.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2014 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2014.

Helsingfors den 9 december 2014

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilaga 2, Koefficienter som används i grunderna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.