1017/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 november 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av vapenhandelsfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

  I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget (105/2014):

1 §

   Det i New York den 2 april 2013 ingångna vapenhandelsfördraget träder i kraft den 24 december 2014 så som därom har överenskommits.

   Riksdagen har godkänt fördraget den 16 december 2013. Republikens president har ratificerat fördraget den 31 januari 2014. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 2 april 2014.    

2 §

I Finland är de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 5.6 i fördraget utrikesministeriet, försvarsministeriet och Polisstyrelsen.

3 §

De bestämmelser i vapenhandelsfördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget (105/2014) träder i kraft den 24 december 2014.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2014.

Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 33/2014

     Helsingfors den 27 november 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsrådet
Sannamaaria Vanamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.