1014/2014

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 36 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om. upphävande av 36 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest 19/14 2.12.2014 5.12.2014

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Helsingfors den 4 december 2014

Avdelningschef
Risto Artjoki

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.