1008/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 november 2014

Statsrådets förordning om upphävande av 8 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 8 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 27 november 2014

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.