1007/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (501/1978) 2 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1263/2005, som följer:

2 §

Institutets regionala verksamhetsställen finns i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 27 november 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.