995/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Wellington den 29 april 2004 mellan Finlands regering och Nya Zeelands regering ingångna arrangemanget för ett system med feriearbete, sådant arrangemanget lyder ändrat genom ett avtal av den 10 januari 2014, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i det arrangemang som avses i 1 § och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 84/2014
FvUB 21/2014
RSv 94/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminster
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.