982/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av 80 d § i gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 80 d § i gränsbevakningslagen (578/2005), sådan paragrafen lyder i lag 749/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

80 d §
Betalning av ersättning

Ersättning för personskador betalas i enlighet med lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På skadeståndsanspråk mot gränsbevakningsväsendet som framförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 159/2014
FiUB 17/2014
RSv 145/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.