972/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen (301/2004) en ny 213 a § som följer:

14 kap.

Särskilda bestämmelser

213 a §
Tillhandahållande av konsulära tjänster i finska beskickningar

Bestämmelser om vilka de finska beskickningar är som sköter uppgifter som enligt denna lag ankommer på en beskickning finns i 9 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999) och i en förordning som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 102/2014
UtUB 12/2014
RSv 129/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.