965/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 1 kap. 3 § 9 punkten samt 2 kap. 1 § 1 mom. 3 och 13 punkten samt

fogas till 1 kap. 3 § en ny 10 punkt som följer:

1 kap.

Förundersökning

3 §
Anteckningar i förundersökningsprotokollet

Utöver vad som föreskrivs i förundersökningslagen ska i förundersökningsprotokollet antecknas


9) uppgifter om en parts stödperson,

10) uppgifter om i 4 kap. 16 § i förundersökningslagen avsedda underrättelser.

2 kap.

Tvångsmedel

1 §
Registrering av gripande och anhållande

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, ska i det personregister som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. om gripande och anhållande registreras


3) grunden för gripandet eller anhållandet och när i 2 kap. 4 § 1 mom. eller 10 § 1 mom. i tvångsmedelslagen avsedd underrättelse har gjorts,


13) när den gripne, anhållne eller häktade skriftligen har meddelats om sina rättigheter enligt 4 kap. 17 § i förundersökningslagen samt vem som lämnat meddelandet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

  Helsingfors den 27 november 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Kirsi Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.