951/2014

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik   JSM:s föreskrifts  samling nr utfärdad    träder i kraft    
JSM:s förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur   23/14 17.11.2014 1.12.2014

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022); EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3

Helsingfors den 17 november 2014

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.