920/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 23 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 23 §, sådan den lyder i lag 1127/2007, som följer:

23 §
Verkställande organ

Verkställigheten av alterneringsledigheten leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller alterneringsersättning samt av arbets- och näringsministeriet såsom högsta myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas på Folkpensionsanstaltens och arbetslöshetskassornas övervakning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 160/2014
AjUB 5/2014
RSv 110/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.