909/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 43 § i lagen om leksakers säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) 43 § 2 mom. som följer:

43 §
Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse

Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) utför i Finland bedömningar av kompetensen hos anmälda organ.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.