902/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 29 januari 2014 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering ingångna överenskommelsen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 

2 §

Genom denna lag upphävs lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser (552/1996).

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 156/2014
FvUB 24/2014
RSv 109/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.