868/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1184/2011, som följer:

9 §
Grunddelens storlek

Utkomststödets grunddel per månad är

1) för ensamstående 447,24 euro,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 153/2014
ShUB 12/2014
RSv 116/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.