857/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar (450/2010) 1 § som följer:

1 §

Renskötselområdet indelas i märkesdistrikt som består av renbeteslag enligt nedanstående förteckning. Det högsta tillåtna antalet livrenar, som renbeteslaget får hålla inom sitt område, och det högsta tillåtna antalet livrenar, som en delägare i renbeteslaget får äga, är i de olika renbeteslagen som följer:

Märkesdistrikt och renbeteslag Högsta tillåtna antal livrenar som får hållas inom renbeteslagets område Högsta tillåtna antal livrenar som får ägas av en delägare i renbeteslaget
Utsjoki märkesdistrikt
Paistunturi 6 300 500
Kaldoaivi 5 300 500
Enare märkesdistrikt
Näätämö 3 600 500
Muddusjärvi 5 200 500
Vätsäri 3 000 500
Paatsjoki 1 600 500
Ivalo 6 000 500
Hammastunturi 5 500 500
Sallivaara 7 500 500
Muotkatunturi 6 800 500
Enontekis märkesdistrikt
Näkkälä 8 300 500
Käsivarsi 10 000 500
Pallastunturi märkesdistrikt
Muonio 6 000 500
Kyrö 3 500 500
Kittilä märkesdistrikt
Kuivasalmi 6 000 500
Alakylä 5 300 500
Sodankylä märkesdistrikt
Sattasniemi 5 300 500
Oraniemi 6 000 500
Syväjärvi 5 500 500
Lappi 8 000 500
Keminkylä märkesdistrikt
Kemin Sompio 12 000 500
Pohjois-Salla 4 800 500
Salla märkesdistrikt
Salla 5 300 300
Hirvasniemi 2 300 300
Raudanjoki märkesdistrikt
Pyhä-Kallio 6 500 500
Vanttaus 1 200 300
Poikajärvi 4 600 300
Västra märkesdistrikt
Lohijärvi 1 400 300
Palojärvi 5 000 300
Orajärvi 1 500 300
Kolari 2 600 300
Jääskö 1 000 300
Itäkemijoki märkesdistrikt
Narkaus 2 000 300
Niemelä 1 900 300
Timisjärvi 1 900 300
Tolva 1 900 300
Posion Livo 1 500 300
Isosydänmaa 2 000 300
Kuukas 1 500 300
Kuusamo märkesdistrikt
Alakitka 1 600 300
Akanlahti 1 000 300
Hossa-Irni 3 000 300
Kallioluoma 2 300 300
Oivanki 2 400 300
Pudasjärvi märkesdistrikt
Taivalkoski 2 500 300
Pudasjärvi 2 200 300
Oijärvi 1 300 300
Pudasjärven Livo 2 100 300
Pintamo 2 600 300
Kiiminki    800 300
Kollaja 1 100 300
Ikonen    500 300
Kajanalands märkesdistrikt
Näljänkä 2 000 300
Halla 2 700 300

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2014.

  Helsingfors den 3 november 214

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.