856/2014

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014 (1066/2013) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och norra Östersjön

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 på Finska viken utanför Finlands baslinje och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N på norra Östersjön är från och med den 20 november till och med den 31 december förbjudet med fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars igenkänningslängd är högst 24 meter.


Denna förordning träder i kraft den 5 november 2014 och är i kraft till den 31 december 2014.

  Helsingfors den 4 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.