833/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 oktober 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som barnskyddsenheterna som lyder under Institutet för hälsa och välfärd prissätter på företagsekonomiska grunder är följande:

1) boende- och vårdservice,

2) specialvårdsservice, service inom särskild omsorg,

3) elevplats,

4) krisvård,

5) eftervård,

6) utbildnings-, arbetslednings- och konsulteringstjänster,

7) familjerehabiliteringsläger,

8) kostservice för utomstående,

9) användning av lokaler och apparater,

10) kontorsfunktioner,

11) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem (1133/2001).

Helsingfors den 8 oktober 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Annika Juurikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.