830/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) rubriken för 1 § och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §
Användarna av servicesystemet

Serviceanvändaren och en arbetstagare eller mottagare av arbetsersättning eller bruksavgift som använder sig av servicesystemet med serviceanvändarens samtycke (arbetstagaranvändare) kan via servicesystemet lämna varandra i 2 a § avsedda uppgifter som gäller lagstadgade förpliktelser.

2 a §
Uppgifter som kan skötas via gränssnittet för arbetstagare

Serviceanvändaren kan med hjälp av systemet lämna behövliga uppgifter till arbetstagaranvändaren om betalning av lön eller annan prestation, om verkställande av förskottsinnehållning och om arbetstider. Serviceanvändaren kan med hjälp av systemet lämna arbetstagaranvändaren de uppgifter som omfattas av rätten till insyn i de egna uppgifterna.

Arbetstagaranvändaren kan med hjälp av systemet lämna serviceanvändaren behövliga identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter för betalning av löner eller prestationer, för ersättning för resekostnader, för verkställande av förskottsinnehållning och för arbetstidsbokföringen.

Skatteförvaltningen ska årligen utplåna de uppgifter om förskottsinnehållning som överförts till servicesystemet enligt 17 § 6 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och som inte längre behövs.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 106/2014
FiUB 10/2014
RSv 103/2014

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.