816/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av 24 och 25 § i jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 24 och 25 §, sådana de lyder i förordning 170/2011, som följer:

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin från och med den 1 april till och med den 31 augusti,

2) skogshare och fälthare från och med den 1 mars till och med den 31 augusti,

3) ekorre från och med den 1 februari till och med den 30 november,

4) europeisk bäver och kanadensisk bäver från och med den 1 maj till och med den 19 augusti,

5) bisamråtta från och med den 20 maj till och med den 30 september,

6) hermelin och skogsmård från och med den 1 april till och med den 31 oktober,

7) östersjövikare från och med den 16 oktober till och med den 15 april och från och med den 1 juni till och med den 31 augusti,

8) gråsäl från och med den 1 januari till och med den 15 april,

9) vildsvin från och med den 1 mars till och med den 31 maj,

10) älg i kommunerna Enontekis, Enares, Muonios och Utsjokis områden från och med den 1 december till och med den 31 augusti och från och med den 21 september till och med den 10 oktober samt i övriga delar av landet från och med den 1 januari till och med dagen före den sista lördagen i september,

11) dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsren och vitsvanshjort från och med den 1 februari till och med dagen före den sista lördagen i september,

12) rådjursbock från och med den 16 juni till och med den 31 augusti och från och med den 1 februari till och med den 15 maj samt rådjursget och årskilling från och med den 1 februari till och med 31 augusti,

13) mufflon från och med den 1 februari till och med den 31 augusti,

14) rödräv inom landskapen Lappland från och med den 1 maj till och med den 31 juli och i övriga delar av landet från och med den 15 april till och med den 31 juli,

15) grävling från och med den 1 april till och med den 31 juli,

16) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, knipa, sothöna, morkulla samt åda och dess årsunge från och med den 1 januari till och med den 20 augusti fram till klockan 12.00,

17) guding från och med den 1 januari till och med den 31 maj,

18) alfågel, småskrake och storskrake från och med den 1 januari till och med den 31 augusti,

19) dalripa inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 november till och med den 9 september, samt i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

20) fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

21) orrtupp inom landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 21 januari till och med den 9 september och från och med den 1 november till och med den 31 december samt i övriga delar av landet och orrhöna från och med den 1 november till och med den 9 september,

22) tjäder och järpe från och med den 1 november till och med den 9 september,

23) rapphöna från och med den 1 november till och med den 31 augusti,

24) fasan från och med den 1 mars till och med den 31 augusti, samt

25) ringduva från och med den 1 november till och med den 9 augusti.

25 §
Särskilda fredningstider

Hona av i farm uppfödd fjällräv, mårdhund, tvättbjörn, iller, mink och sumpbäver, vilken åtföljs av årsunge, är fridlysta från och med den 1 maj till och med 31 juli.

Hona av vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren och mufflon, vilken åtföljs av årsunge, är alltid fridlyst.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

Helsingfors den 16 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.