814/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande (1174/2010) 3 § 2 och 3 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 561/2013, som följer:

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 13 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom djurskyddsombudsmannen.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och olika djurhållnings- och användningsformer för sällskaps- och hobbydjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller sällskaps- och hobbydjur och deras välbefinnande och olika verksamheter som utövas med sällskaps- och hobbydjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska en företräda hundverksamheten, en kattverksamheten, en hästverksamheten, en hobbyverksamhet med exotiska djur, en forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, en jord- och skogsbruksministeriet, en Livsmedelssäkerhetsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, en det frivilliga djurskyddsarbetet, en det praktiska veterinärmedicinska arbetet, en dem som idkar handel med sällskaps- och hobbydjur och en konsumenterna.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

Helsingfors den 16 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.