812/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och 1 § 2 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010):

1 §
Tillkännagivande av förkastade åtal

Domstolarna är från och med den 1 januari 2015 skyldiga att göra de anteckningar som avses i 1 § 1 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 19 september 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.