809/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 oktober 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 5 § 17 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 5 § 17 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

Helsingfors den 8 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.