808/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 oktober 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av djursjukdomar och sändande av mikrobstammar (1010/2013) som följer:

1 §
Anmälningspliktiga djursjukdomar

Utöver vad som föreskrivs nedan i detta kapitel är följande djursjukdomar sådana anmälningspliktiga djursjukdomar som avses i 5 § i lagen om djursjukdomar:

1) apkoppor,

2) infektion med Batrachochytrium dendrobatidis,

3) infektion med Besnoitia besnoiti,

4) botulism,

5) infektioner med Brucella abortus-, B. melitensis-, B. ovis- och B. suis hos andra djurarter än klövdjur samt övriga Brucella-infektioner,

6) BVD hos andra djurarter än nötkreatur,

7) infection med Campylobacter fetus ssp. venerealis,

8) CEM (Contagious equine metritis),

9) virusenterit hos anka (duck virus hepatitis),

10) infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask,

11) enzootisk abort (Chlamydophila abortus),

12) heartwater,

13) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) hos svin,

14) hästskabb (Sarcoptes equi),

15) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar samt andra infektioner med IPN-virus,

16) japansk encefalit (Japanese encephalitis),

17) renibakterios (BKD),

18) kamelkoppor (Camelpox),

19) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis),

20) Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever),

21) fårskabb (Psoroptes ovis),

22) äkta kokoppor,

23) leptospiros,

24) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013),

25) infection med Mycoplasma agalactiae (smittsam  juverinflammation), M. capricolum, M. mycoides subsp. capri, M. synoviae samt infektioner med M. gallisepticum och M. meleagrides hos andra fåglar än fjäderfä,

26) infektioner med Mycobacterium complex (bovin tuberkulos) hos andra djurarter än klövdjur samt andra infektioner med mykobakterier, inklusive paratuberkulos,

27) kaninpest (myxomatos),

28) Nairobi sheep disease,

29) bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A.centrale),

30) hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida),

31) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax),

32) Nipah-virus encefalit,

33) old world screwworm (Chrysomyia bezziana),

34) orf,

35) infektion med Parafilaria bovicola,

36) infektioner med paramyxo 1 –virus hos fåglar,

37) PED (porcine epidemic diarrhea),

38) piroplasmos hos hästdjur,

39) PRCV (porcine respiratory corona virus),

40) psittakos (Chlamydophila psittaci),

41) pulmonär adenomatos,

42) Q-feber,

43) kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease),

44) infection med ranavirus,

45) kräftpest,

46) frasbrand (Clostridium chauvoei),

47) salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,

48) cysticerkos (Taenia solium/ Cysticercus cellulosae) hos svin,

49) STEC-infektion,

50) surra (Trypanosoma evansi),

51) theilerios (Theileria parva och T.annulata),

52) infektion med Trichomonas foetus,

53) trichinellos,

54) trypanosomos (som sprids av tsetse-flugor),

55) tularemi/harpest, samt

56) West Nile -feber.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

Helsingfors den 8 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.